Algemene Voorwaarden Massagetherapie Pieters


Bij het maken van een afspraak voor een behandeling van Massagetherapie Pieters gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Massagetherapie Pieters en verklaart u deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen.

Inhoud:

·       Algemene voorwaarden

·       Voorwaarden Massagetherapie Pieters Rittenkaart

·       Voorwaarden Massagetherapie Pieters Preventieve Zorg Knipkaart

·       Voorwaarden Massagetherapie Pieters Cadeaubon

Algemene voorwaarden

1.    Bij het maken van een afspraak wordt er verzocht uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Zonder deze informatie is een behandeling niet mogelijk.

2.    Massagetherapie Pieters maakt via de website gebruik van een online afspraken systeem. Pas na ontvangst van een bevestiging via email is de afspraak geregistreerd.

3.    Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

4.    Afspraken kunnen online worden gemaakt in een periode niet verder dan 6 maanden vooruit.

5.    Afspraken kunnen online maximaal tot 8 uur voor de te reserveren datum en tijd worden gemaakt.

6.    Telefonische reservering voor massages binnen 8 uur voor aanvang kunnen onder voorbehoud worden gemaakt mits beschikbaarheid.

7.    Massagetherapie Pieters houdt zich het recht voor om zonder opgave van reden een afspraak te weigeren en of te annuleren.

8.    Communicatie over een afspraak vindt via telefoon, email of tekstberichten plaats.

9.    Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door de masseur een intakegesprek gehouden met de cliënt en een anamnese opgesteld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden of worden besloten de behandeling niet te geven.

10. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.

11. Alle informatie die tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling wordt verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld en zijn alleen toegankelijk voor Martijn Pieters, massagetherapeut van Massagetherapie. Deze gegevens blijven binnen Massagetherapie Pieters. Zonder schriftelijke toestemming worden deze gegevens nooit aan derden verstrekt.

12. Bij Massagetherapie Pieters worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan afgezien worden van een massage/behandeling en wordt er doorverwezen naar de huisarts of specialist.

13. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), wordt niet gemasseerd. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan een arts, voordat een afspraak wordt gemaakt.

14. Betaling verloopt contant of factuur/ Tikkie / iDeal.

15. Massagetherapie Pieters is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

16. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Massagetherapie Pieters aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. Massagetherapie Pieters houdt zich ten alle tijden het recht voor om de behandeling op elk moment te staken en te verzoeken dat de cliënt vertrekt. De kosten voor de massage worden geheel in rekening gebracht.

17. Massagetherapie Pieters is aangesloten bij Klachtenportaal | Zorg B.V. De Klachtenregeling is van toepassing. Zie website.

18. Masseurs van Massagetherapie Pieters zijn NGS / ESPO gediplomeerd en geregistreerd.

19. Het privacyreglement is van toepassing. Zie website.

 

Voorwaarden Massagetherapie Pieters rittenkaart

1.    Rittenkaarten kunnen zowel telefonisch of in de massagepraktijk worden aangeschaft. Als de aanschaf ter plaatse of telefonisch gebeurt geschied de betaling via een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. In de massagepraktijk kan ook contant worden betaald danwel middels een Tikkie.

2.    Bij aanschaf van de rittenkaart ontvangt de klant een fysieke kaart met daarop het aantal ritten gelijk aan de betaalde rittenkaart. Op de rittenkaart wordt door Massagetherapie Pieters de tijdsduur voor de behandelingen ingevuld. Aan de papieren rittenkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

3.    Rittenkaarten zijn er in 3, 5, 10 en 10+2 ritten beschikbaar. De kaarten geven respectievelijk recht op 5%, 10%, 15% Korting. De 10+2 rittenkaart heeft op de betaling van 10 behandeling geen korting. Bij aanschaf van deze kaart heeft de klant na 10 behandelingen recht op 2 gratis behandelingen.

4.    Rittenkaarten kunnen worden gekocht voor behandelingen van 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten en 90 minuten. Massagetherapie en sporttherapie zijn daarvan uitgesloten.

5.    Ritten mogen aansluitend worden besteed mits de som van het aantal aansluitende ritten 60 minuten of 90 minuten is.

6.    Rittenkaarten zijn persoonsgebonden.

7.    Bij boeking van een afspraak wordt automatisch een rit van de rittenkaart gebruikt.

8.    Saldo van de papieren rittenkaart bij Massagetherapie Pieters is leidend.

9.    Het is toegestaan om andere personen dan de eigenaar van de rittenkaart gebruik te laten maken van de rittenkaart. Hiervoor is een boeking nodig van de eigenaar van de kaart met daarbij een vermelding van de gegevens van degene die komt in de plaats van eigenaar. Voor hem/haar zal voor behandeling een klantenkaart worden gemaakt. Betaling van die behandeling zal echter niet van die persoon worden verlangd omdat de betaling reeds is gedaan bij het boeken door de eigenaar van de rittenkaart.

10. Alle personen die een behandeling ondergaan via een rittenkaart conformeren zich aan de Massagetherapie Pieters voorwaarden en deze zijn dan dus ook van toepassing.

11. Rittenkaarten zijn onbeperkt geldig.

12. Niet gebruikte ritten kunnen onder geen enkele voorwaarde worden verzilverd.

13. Het is mogelijk om rittenkaarten geheel over te zetten naar een andere gebruiker als de eigenaar dat verlangt. Losse ritten overzetten naar andere gebruikers is niet mogelijk.

14. Na de behandeling kan een rittenkaart worden aangeschaft. Deze behandeling kan dan gelden als eerste rit mits de duur van de genoten behandeling overeenkomt met de duur van de aangeschafte rittenkaart.

15. Ritten kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd.

16. Lopende en toekomstige kortingen zijn in combinatie met de rittenkaart niet geldig.

17. Bij verlies van de papieren rittenkaart kan een vervanging worden verkregen bij het eerstvolgende bezoek.

18. Na aanschaf van de rittenkaart is in geen geval restitutie mogelijk.

 

 

Voorwaarden Massagetherapie Pieters Knipkaart Preventieve Zorg

1.    Knipkaart Preventieve Zorg kan zowel telefonisch, per e-mail of in de massagepraktijk worden aangeschaft. Betaling vindt plaats via een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen.

2.    Bij aanschaf van de Knipkaart Preventieve Zorg ontvangt de klant een fysieke kaart met daarop het aantal behandelingen gelijk aan de betaalde Knipkaart Preventieve Zorg.

3.    Knipkaart Preventieve Zorg zijn er in 6 en 10+2 behandelingen beschikbaar. De kaart voor 6 behandelingen geeft recht op 10% korting. De 10+2 rittenkaart heeft op de betaling van 10 behandeling geen korting. Bij aanschaf van deze kaart heeft de klant na 10 behandelingen recht op 2 gratis behandelingen.

4.    Knipkaart Preventieve Zorg kan alleen worden gekocht voor behandelingen van 60 minuten en 90 minuten massagetherapie of sporttherapie.

5.    Knipkaart Preventieve Zorg is persoonsgebonden.

6.    Bij boeking van een afspraak wordt automatisch een behandeling van de knipkaart gebruikt.

7.    Saldo van de papieren rittenkaart bij Massagetherapie Pieters is leidend.

8.    Knipkaart Preventieve Zorg is onbeperkt geldig.

9.    Niet gebruikte behandelingen kunnen onder geen enkele voorwaarde worden verzilverd.

10. Het is mogelijk om Knipkaart Preventieve Zorg geheel over te zetten naar een andere gebruiker als de eigenaar dat verlangt. Losse behandelingen overzetten naar andere gebruikers is niet mogelijk.

11. Na de behandeling kan een Knipkaart Preventieve Zorg worden aangeschaft. Deze behandeling kan dan gelden als eerste behandeling mits de duur van de genoten behandeling 60 minuten bedraagt.

12. Lopende en toekomstige kortingen zijn in combinatie met de rittenkaart niet geldig.

13. Bij verlies van de papieren Knipkaart Preventieve Zorg kan een vervanging worden verkregen bij het eerstvolgende bezoek.

14. Na aanschaf van de Knipkaart Preventieve Zorg is in geen geval restitutie mogelijk.

 

 

Voorwaarden Massagetherapie Pieters Cadeaubon

1.    De Massagetherapie Pieters Cadeaubon is aan te schaffen in de praktijk, telefonisch of per e-mail. Betaling kan contant geschieden danwel via een Tikkie.

2.    De Massagetherapie Pieters Cadeaubon is na aanschaf geldig tot en met 1 jaar na betaaldatum. Boeking voor een behandeling die betaald wordt met de cadeaubon moet worden gedaan binnen de geldigheidsperiode van de te gebruiken cadeaubon.

3.    Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingeleverd.

4.    Cadeaubonnen kunnen als gedeeltelijke betaling voor een behandeling worden gebruikt.

5.    Lopende en toekomstige kortingen zijn in combinatie met de Massagetherapie Pieters Cadeaubon niet geldig.

6.    Saldo als vermeld op de cadeaubon is leidend.

7.    Bij betaling ontvangt de koper van de Cadeaubon een papieren cadeaubon.

8.    Na aanschaf van de Cadeaubon is in geen geval restitutie mogelijk.

9.    Na aanschaf wordt de Cadeaubon per post verstuurd naar, of mee gegeven aan de klant.

10. Verzending van de Cadeaubon binnen Nederland kost € 2,00.

11. Verzending geschiet uitsluitend naar het adres van de koper van de bon.

12. Massagetherapie Pieters hanteert een levertijd van maximaal 5 werkdagen.

13. Cadeaubonnen worden voorafgaand van de behandeling ingenomen.

14. Cadeaubonnen kunnen niet worden aangeschaft in combinatie met lopende kortingsacties met uitzondering van specifieke cadeaubon acties.